Copyrights

Copyrights

© Copyright Alphonse Muambi 2016. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (alphonsemuambi.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Alphonse Muambi.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Alphonse Muambi.

Auteur, opiniemaker & lobbyist